Redovna godišnja sednica Skupštine udruženja

Поштоване даме и господо,
Уважене колегинице и колеге,
Драги пријатељи,

На основу чл. 22. и чл. 39. ст. 2. Закона о удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/09 и бр. 99/11), чл. 32. и чл. 34. Статута Удружења сомелијеа Србије (од 27.12.2015.) и члана 1. став 2. Пословника о раду скупштине Удружења сомалијеа Србије (од 27.12.2015.), сазивамо

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

Седница ће се одржати у среду, 27. јануара 2016. са почетком у 11:00 сати, у сали Београд – Будва, хотела Хајат, улица Милентија Поповића бр. 5, Нови Београд.

За седницу је предложен следећи Дневни ред:

1) Избор радних тела Скупштине (Радног председништва, Верификационе комисије, записничара и оверивача записника)
2) Извештај о раду Удружења за 2015. год. (Подноси председник Удружења)
3) Разматрање и усвајање Извештаја о раду
4) Извештај о раду Управног одбора Удружења (Подноси председник УО)
5) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора Удружења
6) Финансијски извештај за 2015. год. и финансијски план за текућу годину (Излаже и образлаже досадашњи финансијски секретар)
7) Разматрање и усвајање финансијског извештаја и плана
8) Усвајање Правилника о обуци и полагању испита
9) Организација Генералне скупштине ASI -Обавештења, информације, задаци, ангажовање органа и чланова Удружења (Излаже председник Удружења)
10) Утврђивање износа чланарине за 2016. Године, гласање по предлозима;
• 2.000 динара – на предлог Немање Папића
• 3.000 динара – на предлог Дејана Живкоског
• 5.000 динара – на предлог Ивана Николића
11) Разно

Напомена: У складу са чланом 1. став 8. Статута позвани члан има обавезу да потврди своје присуство најмање 2 (два) дана пре дана одржавања седнице. Потврда се врши путем мејла, саопштавањем телефоном или путем sms поруке обавештавањем председника Скупштине или председника Удружења или потпредседника Удружења. На основу чл. 12 пословника о раду Скупштине, листић “Овлашћење” можете користити у случају ваше спречености да присуствујете седници Скупштине, а у складу са предвиђеном процедуром.

Молимо вас да се одазовете позиву и својим присуством допринесете успешном раду Скупштине.
Унапред захваљујемо на вашем доласку и сарадњи.

Милица Смољанић,
Председница Скупштине

Дејан Живкоски,
Председник Удружења