Redovna godišnja Skupština

Поштоване даме и господо,
Уважене колегинице и колеге,
Драги пријатељи,

На основу чл. 22. и чл. 39. ст. 2. Закона о удружењима (“Сл. гласник РС”, бр. 51/09 и бр. 99/11), чл. 32. и чл. 34. Статута Удружења  сомелијера Србије (од 27.12.2015.) и члана 1. став 2. Пословника о раду скупштине Удружења сомeлијера Србије (од 27.12.2015.), сазивамо

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

Седница ће се одржати у суботу, 4. фебруара 2017. са почетком у 11:00 сати, у сали Београд – Будва, хотела Хајат, улица Милентија Поповића бр. 5, Нови Београд.

За седницу је предложен следећи Дневни ред:

 1. Избор радних тела Скупштине (Радног председништва, Верификационе комисије, записничара и оверивача записника)
 2. Додела сертификата и признања
 3. Извештај о раду Удружења за 2016. годину
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду за 2016. годину
 5. Финансијски извештај за 2016. годину
 6. Разматрање и усвајање финансијског извештаја за 2016. годину
 7. Измене и допуне Статута Удружења
 8. Разматрање и усвајање измена и допуна Статута Удружења
 9. Предлог буџета и активноти за 2017. годину
 10. Разматрање и усвајање биџета за 2017. годину
 11. Избор нова два члана Управног одбора
 12. Разматрање и усвајање нових чланова Управног одбора
 13. Избор три нова члана Суда части
 14. Разматрање и усвајање нових чланова Суда части
 15. Избор новог члана Надзорног одбора
 16. Разматрање и усвајање новог члана Надзорног одбора
 17. Европско такмичење сомелијера у Аустрији 2017.
 18. Разматрање и усвајање предлога за представника Србије на такмичењу у Аустрији 2017.
 19. Разно

Напомена: У складу са чланом 1. став 8. Статута позвани члан има обавезу да потврди своје присуство најмање 2 (два) дана пре дана одржавања седнице. Потврда се врши путем е-поште, саопштавањем телефоном или путем sms поруке обавештавањем председника Скупштине или председника Удружења или потпредседника Удружења.

Молимо вас да се одазовете позиву и својим присуством допринесете успешном раду Скупштине.

Унапред захваљујемо на вашем доласку и сарадњи.

Милица Смољанић,
Председница Скупштине