Redovna godišnja sednica Skupštine udruženja

Poštovane dame i gospodo,
Uvažene koleginice i kolege,
Dragi prijatelji,

Na osnovu čl. 22. i čl. 39. st. 2. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i br. 99/11), čl. 32. i čl. 34. Statuta Udruženja somelijea Srbije (od 27.12.2015.) i člana 1. stav 2. Poslovnika o radu skupštine Udruženja somalijea Srbije (od 27.12.2015.), sazivamo

REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Sednica će se održati u sredu, 27. januara 2016. sa početkom u 11:00 sati, u sali Beograd – Budva, hotela Hajat, ulica Milentija Popovića br. 5, Novi Beograd.

Za sednicu je predložen sledeći Dnevni red:

1) Izbor radnih tela Skupštine (Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i overivača zapisnika)
2) Izveštaj o radu Udruženja za 2015. god. (Podnosi predsednik Udruženja)
3) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu
4) Izveštaj o radu Upravnog odbora Udruženja (Podnosi predsednik UO)
5) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora Udruženja
6) Finansijski izveštaj za 2015. god. i finansijski plan za tekuću godinu (Izlaže i obrazlaže dosadašnji finansijski sekretar)
7) Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja i plana
8) Usvajanje Pravilnika o obuci i polaganju ispita
9) Organizacija Generalne skupštine ASI -Obaveštenja, informacije, zadaci, angažovanje organa i članova Udruženja (Izlaže predsednik Udruženja)
10) Utvrđivanje iznosa članarine za 2016. Godine, glasanje po predlozima;
• 2.000 dinara – na predlog Nemanje Papića
• 3.000 dinara – na predlog Dejana Živkoskog
• 5.000 dinara – na predlog Ivana Nikolića
11) Razno

Napomena: U skladu sa članom 1. stav 8. Statuta pozvani član ima obavezu da potvrdi svoje prisustvo najmanje 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice. Potvrda se vrši putem mejla, saopštavanjem telefonom ili putem sms poruke obaveštavanjem predsednika Skupštine ili predsednika Udruženja ili potpredsednika Udruženja. Na osnovu čl. 12 poslovnika o radu Skupštine, listić „Ovlašćenje“ možete koristiti u slučaju vaše sprečenosti da prisustvujete sednici Skupštine, a u skladu sa predviđenom procedurom.

Molimo vas da se odazovete pozivu i svojim prisustvom doprinesete uspešnom radu Skupštine.
Unapred zahvaljujemo na vašem dolasku i saradnji.

Milica Smoljanić,
Predsednica Skupštine

Dejan Živkoski,
Predsednik Udruženja