Održana redovna godišnja sednica Skupštine somelijera Srbije

Na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine somelijera Srbije izabrani su novi-stari predsednik Dejan Živkoski i potpredsednica Đurđa Katić, dok je Mina Mirković postala Predsednica Upravnog odbora.

Čestitke novim članovima Upravnog odbora: Adamu Kočanu, Leopoldu Tkačiku, Igoru Lukoviću i svim članovima Nadzornog odbora i Suda časti.

Redovna godišnja sednica Skupštine somelijera Srbije

Poštovane dame i gospodo,
Uvažene saradnice i saradnici,
Draga Družino,

Na osnovu čl. 22. i čl. 39. st. 2. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i br. 99/11), čl. 32. i čl. 34. Statuta Udruženja  somelijera Srbije (od 27. decembra 2015. i 04. februara 2017.) i člana 1. stav 2. Poslovnika o radu Skupštine Udruženja somelijera Srbije (od 27. decembra 2015.), sazivam

REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE UDRUŽENJA SOMELIJERA SRBIJE

Sednica će se održati u nedelju, 18. februara 2018. sa početkom u 11.00 sati, u sali Elingotns bar hotela Hajat, u ulici Milentija Popovića br. 5, Novi Beograd.

Za sednicu je predložen sledeći
Dnevni red:

 1. Izbor radnih tela Skupštine (Radno predsedništvo, Verifikaciona komisija, zapisničar i 2 overivača zapisnika) i konstatacija broja prisutnih za punovažno odlučivanje
 2. Predlog Dnevnog reda Skupštine
 3. Usvajanje predloga Dnevnog reda
 4. Godišnji izveštaj o radu Udruženja i Finansijski izveštaj za 2017. godinu
 5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja za 2017.
 6. Predlog izmena i dopuna Statuta Udruženja
 7. Razmatranje i predloga i usvajanje izmena i dopuna Statuta Udruženja
 8. Predlog za izbor predsednika Udruženja
 9. Razmatranje predloga i izbor predsednika Udruženja
 10. Predlog za izbor potpredsednika Udruženja
 11. Razmatranje predloga i izbor potpredsednika udruženja
 12. Predlog za izbor 4 člana Upravnog odbora Udruženja
 13. Razmatranje predloga i izbor 4 člana Upravnog odbora Udruženja
 14. Predlog za izbor predsednika i potpredsednika Upravnog odbora Udruženja
 15. Razmatranje predloga i izbor predsednika i potpredsednika Upravnog odbora
 16. Predlog za izbor članova Nadzornog odbora Udruženja
 17. Razmatranje predloga i izbor članova Nadzornog odbora Udruženja
 18. Predlog za izbor predsednika Nadzornog odbora Udruženja
 19. Razmatranje predloga i izbor predsednika Nadzornog odbora Udruženja
 20. Predlog za izbor članova Suda časti Udruženja
 21. Razmatranje predloga i izbor članova Suda časti Udruženja
 22. Predlog za izbor predsednika Suda časti Udruženja
 23. Razmatranje predloga i izbor predsednika Suda časti Udruženja
 24. Predlog Godišnjeg plana rada i Predlog finansijskog plana za 2018. godinu
 25. Razmatranje predloga i usvajanje Godišnjeg plana rada i Finansijskog plana za 2018.
 26. Dodela sertifikata i priznanja
 27. Razno

Važne napomene:

1) Predlozi za tačku razno podnose se u pismenom obliku na e-poštu: predsednica Skupštine Milica Smoljanić milica_s@live.com i predsednik Udruženja Dejan Živkoski dejan.zivkoski@sersa.org.rs najkasnije do 10. februara 2018. godine

2) U skladu sa članom 1. stav 8. Statuta Udruženja pozvani član ima obavezu da potvrdi svoje prisustvo najmanje 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice. Potvrda se vrši putem e-pošte, saopštavanjem telefonom ili putem sms poruke obaveštavanjem predsednice Skupštine ili predsednika Udruženja ili potpredsednice Udruženja.

3) Na osnovu čl. 12. Poslovnika o radu Skupštine Udruženja u prilogu ovog poziva nalazi se listić za „Ovlašćenje“ (listić za posredno glasanje, tzv. „proxy“) koji možete koristiti u slučaju Vaše sprečenosti da prisustvujete sednici Skupštine, a u skladu sa predviđenom procedurom.

Molimo vas da se odazovete pozivu i svojim prisustvom doprinesete uspešnom radu Skupštine našeg Udruženja.

Unapred zahvaljujemo na Vašem dolasku i saradnji.

Milica Smoljanić
Predsednica Skupšine SERSA