Redovna godišnja Skupština

Poštovane dame i gospodo,
Uvažene koleginice i kolege,
Dragi prijatelji,

Na osnovu čl. 22. i čl. 39. st. 2. Zakona o udruženjima („Sl. glasnik RS“, br. 51/09 i br. 99/11), čl. 32. i čl. 34. Statuta Udruženja  somelijera Srbije (od 27.12.2015.) i člana 1. stav 2. Poslovnika o radu skupštine Udruženja somelijera Srbije (od 27.12.2015.), sazivamo

REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE UDRUŽENJA

Sednica će se održati u subotu, 4. februara 2017. sa početkom u 11:00 sati, u sali Beograd – Budva, hotela Hajat, ulica Milentija Popovića br. 5, Novi Beograd.

Za sednicu je predložen sledeći Dnevni red:

 1. Izbor radnih tela Skupštine (Radnog predsedništva, Verifikacione komisije, zapisničara i overivača zapisnika)
 2. Dodela sertifikata i priznanja
 3. Izveštaj o radu Udruženja za 2016. godinu
 4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2016. godinu
 5. Finansijski izveštaj za 2016. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2016. godinu
 7. Izmene i dopune Statuta Udruženja
 8. Razmatranje i usvajanje izmena i dopuna Statuta Udruženja
 9. Predlog budžeta i aktivnoti za 2017. godinu
 10. Razmatranje i usvajanje bidžeta za 2017. godinu
 11. Izbor nova dva člana Upravnog odbora
 12. Razmatranje i usvajanje novih članova Upravnog odbora
 13. Izbor tri nova člana Suda časti
 14. Razmatranje i usvajanje novih članova Suda časti
 15. Izbor novog člana Nadzornog odbora
 16. Razmatranje i usvajanje novog člana Nadzornog odbora
 17. Evropsko takmičenje somelijera u Austriji 2017.
 18. Razmatranje i usvajanje predloga za predstavnika Srbije na takmičenju u Austriji 2017.
 19. Razno

Napomena: U skladu sa članom 1. stav 8. Statuta pozvani član ima obavezu da potvrdi svoje prisustvo najmanje 2 (dva) dana pre dana održavanja sednice. Potvrda se vrši putem e-pošte, saopštavanjem telefonom ili putem sms poruke obaveštavanjem predsednika Skupštine ili predsednika Udruženja ili potpredsednika Udruženja.

Molimo vas da se odazovete pozivu i svojim prisustvom doprinesete uspešnom radu Skupštine.

Unapred zahvaljujemo na vašem dolasku i saradnji.

Milica Smoljanić,
Predsednica Skupštine