АСИ диплома

Алат за подстицање професионалног развоја

Диплома АСИ сомелијер је резервисана за чланове заједнице сомелијера који постижу „висок стандард услуге заједно са дубоким познавањем светске хране и вина, управљања сектором пића и културе винове лозе и вина“, трансформишући њихов рад у уметност.

Кандидати у свету могу да бирају између полагања испита на другом језику (француском, енглеском или шпанском) или на свом матерњем језику. У Србији се овај испит организује само на српском језику.

Овај језички захтев, који је присутан само на нивоу дипломе, подстиче сомелијере да савладају и један страни језик.

Кандидати који постигну резултат од најмање 60% на испиту на страном језику добијају сребрну ознаку, а они који постигну 70% добијају златну. Бронзана ознака је додата 2019. године, за оне који постигну исти ниво стручног знања, али не говоре течно страни језик. Сомелијери који су стекли бронзану или сребрну диплому увек су добродошли да поново полажу испит и да се окушају за сребро или злато.

Услови за полагање испита

Испит је резервисан за сомелијере који су чланови националне асоцијације сомелијера, а која је члан АСИ. Он/она мора да ради у винско-гастрономском свету (ресторани, винотеке, вински барови, дистрибуције, да служи или препоручује пића на професионалном нивоу) и да има најмање три године професионалног искуства у овом сектору. Кандидату је дозвољено да поново полаже испит онолико пута колико жели.

Испит се одвија у две фазе:

  1. фаза – писмени тестови (укупно 175 минута)
  • Писани опис и идентификација интернационалних вина која се служе на слепо.
  • Идентификација домаћих пића и страних жестоких пића/ликера/појачаних вина.
  • Тест са питањима која се фокусирају на главне земље произвођаче вина, пива, жестока пића и других пића, сорте грожђа, виноградарство, винарство и друге теме у вези са професијом.
  • Есеј на тему коју је задаје АСИ оцењивачка kомисија у вези са светом пића и професијом сомелијера.
  1. фаза – Усмени и практични тестови (укупно 15 минута)
  • Маркетинг (нпр. продаја пића).
  • Практични рад (нпр. декантирање, сервис боце вина).
  • Дегустација и упаривање хране и вина.

АСИ испитна комисија оцењује писмене тестове и усмене и практичне задатке на основу видео записа које им доставља локална испитна комисија Удружења сомелијера Србије. Локална испитна комисија оцењује само усмене и практичне тестове у складу са Општим правилима која поставља АСИ. Сви радови и видео снимци кандидата се постављају у АСИ сертификациони испитни одбор ради коначне оцене. Напомена: оцењивање се врши према скали коју је унапред одредила Испитна комисија АСИ.

Резултати се саопштавају Удружењу сомелијера Србије, које је организовало испит. Након тога Удружење обавештава кандидате који су положили испит, а затим се резултати објављују на веб страници АСИ.

Пријаву је потребно послати на е-мејл адресу потпредседнице Удружења, Марије Радовић : marija.radovic@sersa.org.rs.

 Правила и листу компетенција за АСИ диплому можете преузети овде.