ASI diploma

ASI Interantional Sommelier Diploma

 • 2020.     Dragiša Damljanović
 • 2018.     Anika Manojlović
 • 2017.     Milan Tanjga
 • 2016.     Vuk Vuletić
 • 2016.     Vuk Štefanović
 • 2016.     Ljubomir Bošković
 • 2015.     Ivan Nikolić
 • 2014.     Vlada Stojanov
 • 2013.     Mina Mirković
  Pojedinosti:
  Polaganje ispita za sticanje ove prestižne diplome organizuje se jednom godišnje – isti datum i vreme za ceo svet.
  Ispit se polaže u Srbiji na engleskom jeziku.
  Ispitu mogu pristupiti somelijeri širom sveta koji su članovi nacionalnih udruženja u svojim zemljama, a koje su članovi ASI-a.
  Kontakt osoba za Srbiju je Đurđa Katić.
  Email: djurdjakatic@asi.info

ASI DIPLOMA 2020 RULES CANDIDATES