Вински региони и рејони Србије

Србија је континентална земља, умерено континенталне климе, која се налази у југоисточној Европи. Због дела Панонске низије на северу, Србија припада и региону средње Европе, а климатски својим јужним делом се убраја и у медитеранске земље. Није могуће уопштавати климатски утицај и он је одређен локалним особеностима. На време и климу Србије значајно утичу географски предели као што су Алпи, Средоземно море, Карпати, Родопске планине, као и брдовито-планински део са котлинама и висоравнима. Преовлађујући положај котлина река од југа, ка равничарским пределима на северу земље, омогућава дубоко продирање поларних ваздушних маса у јужне крајеве. Ветар, који је битан фактор и утиче значајно на виноградарство, је кошава. Долази из правца југоистока и прати ток Дунава.

Панонска низија, географски гледано, припада Средњој Европи и самим тим је краси континентална клима. Средишњи и јужни део Републике Србије, због непосредне близине Јадранског, Егејског и Црног мора, чија топлота има утицаја на наше поднебље, припада умерено континенталној клими. Додатни утицај на климу имају и ветрови, од којих је најзначајнији кошава, која се формира дуж тока Дунава, а има утицај и у целокупној Панонској низији.

Од 2014. године, према новој расподели винородних рејона, Србија се дели на три региона који представљају географске целине: Централна Србија, Војводина и Косово и Метохија. У оквиру ових региона налазе се 22 рејона, 77 виногорја и више виноградских оаза

Суботички рејон
Риђићко виногорје
Палићко виногорје
Хоргошко виногорје

Teлечка рејон
Западнотелечко виногорје
Централечко виногорје
Источнотелечко виногорје

Потиски рејон
Севернопотиско виногорје
Средњепотиско виногорје
Јужнопотиско виногорје

Банатски рејон
Кикиндско виногорје
Средњебанатско виногорје

Јужнобанатски рејон
Вршачко виногорје
Централнотелечко виногорје
Виногорје Делиблатске пешчаре

Сремски рејон
Фрушкогорско виногорје

Београдски рејон
Смедеревско виногорје
Лазаревачко виногорје
Дубонско виногорје
Авалско-космајско виногорје

Поцерско - ваљевски рејон
Поцерско виногорје
Подгорско виногорје
Колубарско-љишко виногорје

Шумадијски рејон
Крагујевачко виногорје
Крњевачко виногорје
Опленачко виногорје
Рачанско виногорје

Млавски рејон
Браничевско виногорје
Пожаревачко виногорје
Ресавско виногорје

Неготинска крајина рејон
Кључко виногорје
Брзопаланачко виногорје
Михајловачко виногорје
Неготинско виногорје
Рајачко виногорје

Чачанско - краљевачки рејон
Јеличко виногорје
Љубићко виногорје

Три Мораве рејон
Параћинско виногорје
Јагодинско виногорје
Јовачко виногорје
Левачко виногорје
Темнићко виногорје
Трстеничко виногорје
Крушевачко виногорје
Жупско виногорје
Ражањско виногорје

Нишки рејон
Сокобањско виногорје
Житковачко виногорје
Алексиначко виногорје
Кутинско виногорје
Чергарско виногорје
Сврљишко виногорје

Књажевачки рејон
Борско виногорје
Зајечарско виногорје
Поткањско виногорје
Бољевачко виногорје

Нишавски рејон
Белопаланачко виногорје
Пиротско виногорје
Бабушничко виногорје

Топлички рејон
Житорађско виногорје
Југбогдановско виногорје
Прокупачко виногорје

Лесковачки рејон
Бабићко виногорје
Пусторечко виногорје
Винарачко виногорје
Власотиначко виногорје

Врањски рејон
Сурдуличко виногорје
Вртогошко виногорје
Буштрањско виногорје

Јужнометохијски рејон
Ђаковачко виногорје
Ораховачко виногорје
Призренско виногорје
Суворечко виногорје
Малишевско виногорје

Севернометохијски рејон
Пећко виногорје
Источко виногорје